Πατέρας:   
Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813  #4529.
Μητέρα:   
Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806  #4527.

1234
Βασίλειος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838  #4578.

σύζ.(1865): Αντριάνα του Νικολάου Λάβδα, από Στραπουργιές  #4590.

1) Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,
 #4591.

σύζ.(1892): Νικόλαος Μπόνης του Γεωργίου,  #4592.

1) Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888 από Λάμυρα
 #3451.

σύζ.(1927): Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878  #3447.

1) Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928
 #2020.

σύζ.:

 

Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918  #2018.

2) Λεωνίδας Μπόνης του Νικολάου, 1907
 #2074.

σύζ.(1942): Φωτεινή του Αντωνίου Χαρχαρού, 1914  #2071.

1) Ζάννα του Νικολάου Μπόνη, 1946
 #892.

σύζ.: Ηρακλής Πολέμης του Νικολάου, 1931  #120.

3) Ουρανία του Νικολάου Μπόνη, 1913 από Λάμυρα
 #4190.

σύζ.(1938): Χρήστος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1905  #4181.

1) Μιχαήλ Χαρχαρός του Χρήστου, 1940
 #4191.
2) Νικόλαος Χαρχαρός του Χρήστου, 1949
 #6139.
4) Αντώνιος Μπόνης του Νικολάου, (+ )
 #4593.
5) - Μπόνης του Νικολάου,
 #4594.

σύζ.: Μαρία Παλαιολόγου,  #4595.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Χαζάπης (ή Κάλης) του Μιχαήλ,

4573

Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813

4529

Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,

4512

Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου,

4515

Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806

4527