Πατέρας:   
Λεονάρδος Στεφάνου του Δημητρίου, (Γκόσας)  #4853.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #4854.

1234
Δημήτριος Στεφάνου του Λεονάρδου, 1848  #4730.

σύζ.(1884): Ασημίνα του Δημητρίου Μαύρου (ή Σύμπουρα), 1850  #4725.

1) Λεωνίδας Στεφάνου του Δημητρίου, 1896 (+1934)
 #4855.
2) Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,
 #4856.

σύζ.: Θεοδώρα,  #4858.

1) Χρυσάνθη του Νικολάου Στεφάνου,
 #5567.

σύζ.(1923):

 

Νικόλαος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, (+2015

)  #1946.
1) Sotiri Sam Soter του Νικολάου, 1925 (+2015)
 #5568.
2) Θεοδώρα Dora του Νικολάου Soter,
 #5569.
3) Χρήστος Chris Soter του Νικολάου,
 #5570.
2) Ευαγγελία του Νικολάου Στεφάνου, 1911
 #4619.

σύζ.(1931): Παναγιώτης Βιδάλης του Πέτρου, 1909  #4609.

1) Νίκη του Παναγιώτη Βιδάλη, 1933
 #4621.
2) Ευανθία του Παναγιώτη Βιδάλη, 1934
 #4620.
3) Θεοδώρα του Παναγιώτη Βιδάλη, 1936
 #4622.
3) Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,
 #4859.

σύζ.: Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, από Μερμηγκιές  #4861.

1) Δημήτριος Ρούσσος του Μιχαήλ, 1905 (+1974) (Καπούτ)
 #4703.

σύζ.: Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)  #4702.

4) Αντρείκος (Γκόσας) Στεφάνου του Νικολάου, 1905
 #4786.

σύζ.(1942): Μαίρη του Κωνσταντίνου Αντώνογλου, 1927  #4783.

1) Νικόλαος Στεφάνου του Αντρίκου, 1950
 #4865.
2) 
 Θεοδώρα του Αντρείκου Στεφάνου, 1943
 #2115.

σύζ.: Ανδρέας Ζιώτης του Νικολάου, 1928 (Κάτσης)  #2113.

3) Κυριακή του Αντρίκου Στεφάνου, 1945
 #4866.

σύζ.: Απόστολος Χρυσάφης του Γεωργίου και της Σταματίας, 1939 από Πειραιά  #4868.

4) Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953
 #4867.

σύζ.: Ιωάννης Γλυνός του Λεωνίδα,  #4869.

5) Δημήτρης Στεφάνου του Νικολάου,
 #5818.

σύζ.: Κατερίνα,  #5817.

3) Μαρία του Δημητρίου Στεφάνου,
 #4857.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Στεφάνου του Δημητρίου,

4853

Ειρήνη,

4854