Πατέρας:   
 Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,  #1140.
Μητέρα:   
Αντιγόνη Τσιμπλή,  #1148.

1234
Ιωάννα του Ελευθερίου Πολέμη,  #1150.

σύζ.(2006): Αντώνης Μπεγλέρης του Νικολάου,  #1151.

1) Αντιγόνη του Αντωνίου Μπεγλέρη, 2011
 #2516.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874

1097

Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,

1132

π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)

 

1133

Λασκαρώ Βαλμά,

1136

Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,

 

1140

Αντιγόνη Τσιμπλή,

1148