Πατέρας:   
 Δημήτριος Πολέμης του Ιωάννη, 1915 (Νούτος)  #1222.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1929  #161.

1234
Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1959  #1226.

σύζ.: Ανδριανή του Μιχαήλ Καμπάνη, 1962  #159.

1) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1229.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Πολέμης του Νικολάου, 1841

1202

Ερηνιώ του Δημητρίου Σύμπουρα, 1845

1209

Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1879 (+1952)

1213

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1846

3664

Ειρήνη του Δημοσθένη Πέτσα, 1856

3673

Φραντζέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1890

156

Δημήτριος Πολέμης του Ιωάννη, 1915

 

1222

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863

 

3212

Κατίγκω του Γεωργίου Σαρρή, 1864

 

3213

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1895 (+ΒΠΠ)

 

1705

Ανδρέας Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1857

 

2696

Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1870

 

2690

Αθηνά του Ανδρέα Κουτσούκου, 1904

 

1706

Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1929

161