Πατέρας:   
Μιχαήλ Γιαννίσης του Γεωργίου,  #3619.
Μητέρα:   
Αδαμαντία του Σταματίου Παλαιοκρασσά,  #3612.

1234
Ανδριάνα του Μιχαήλ Γιαννίση,  #3620.

Κορίτσια στο Σταθμό


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Γιαννίσης του Νικολάου, 1864

 

3296

Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861

3293

Γεώργιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1893

1028

Λεωνίδας Βεστάρχης του Δημητρίου, 1850

1008

Ασημιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1851

1010

Μαριγούλα (Γούλα) του Λεωνίδα Βεστάρχη, 1896

1015

Μιχαήλ Γιαννίσης του Γεωργίου,

3619

Αντρείκος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1857

3602

Ανδριάνα του Ιωάννη Μπέη, 1858

3607

Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1893

3608

Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866

3908

Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871

3914

Ανδριάνα του Νικολάου Μπεγλέρη,

3613

Αδαμαντία του Σταματίου Παλαιοκρασσά,

3612