Πατέρας:   
Μιχαήλ Κοντόσταυλος του Αντωνίου,  #4687.
Μητέρα:   
Ασπασία του Νικολάου Ραπτάκη, 1858  #4681.

1234
Ειρηνούλα του Βασιλείου Κοντοσταύλου,  #4342.

σύζ.: Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,  #4331.

1) 
 Ασπασία του Νικολάου Τσατσόμοιρου,
 #2649.

σύζ.:

 

Νικόλαος Βαλμάς του Λεωνίδα,  #2648.

1) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου,
 #2650.
2) Διαμάντη του Νικολάου Τσατσομοίρου,
 #905.

σύζ.:

 

Δημήτριος Πολέμης του Αντωνίου,  #583.

1) Ειρήνη του Δημητρίου Πολέμη,
 #586.

σύζ.: Ηρακλής Νταϊρόπουλος του Αριστομένους,  #906.

1) Άρης Νταϊρόπουλος,
 #5575.

σύζ.: Ιουλία Καράβολα,  #5577.

2) Δημήτρης Νταϊρόπουλος,
 #5576.

σύζ.: Κωνσταντίνα Βαζαίου,  #5579.

3) Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Νικολάου,
 #4343.
4) Βασίλειος Τσατσόμοιρος του Νικολάου, (Ξυλοσουγιάς)
 #4344.

σύζ.: Ψαριανού του Μιχαήλ,  #4345.

1) Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Βασιλείου,
 #4346.
2) Μαρία του Βασιλείου Τσατσόμοιρου,
 #4347.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κοντόσταυλος του Αντωνίου,

4687

Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823

4679

Λασκαρού, 1838

4680

Ασπασία του Νικολάου Ραπτάκη, 1858

4681