Πατέρας:   
Στεφανής Στεφάνου του Νικολάου, 1925  #1546.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #1549.

1234
Νικόλαος Στεφάνου του Στεφανή,  #1550.
1) Στέφανος Στεφάνου του Νικολάου,
 #5252.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Στεφανής Στεφάνου του Αντωνίου, 1854

1479

Λασκαρώ του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1861

1493

Νικόλαος Στεφάνου του Στεφανή, 1893

1220

Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1862

1210

Όλγα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1870

1216

Μαριώ του Νικολάου Πολέμη, 1900

1217

Στεφανής Στεφάνου του Νικολάου, 1925

1546

,

3928

Θεόδωρος Μπέης του Γεωργίου, 1868

221

Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881

2361

Αρετή του Θεοδώρου Μπέη,

2679

Ειρήνη,

1549