Πατέρας:   
Θεόδωρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1923 (Μπονόρος) από Βουρκωτή  #3952.
Μητέρα:   
Μαρίκα του Δημοσθένη Πέτσα, 1926  #3945.

1234
Ευτυχία του Θεοδώρου Στεφάνου, 1954  #1843.

σύζ.: Μιχαήλ Σαρρής του Βασιλείου, 1952  #1840.

1) Ειρήνη του Μιχαήλ Σαρρή,
 #5264.
2) Βασίλης Σαρρής του Μιχαήλ,
 #5265.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894

6142

Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898

6143

Θεόδωρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1923

3952

Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857

3913

Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863

3907

Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887

3937

Αικατερίνη Κερκενέ,

3934

Μαρίκα του Δημοσθένη Πέτσα, 1926

3945