Πατέρας:   
Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Γιαννούλη, 1775 (+1835) (Χατζηαντώνης)  #4937.
Μητέρα:   
Φλωρέζα, (+1850)  #4947.

1234
Βιολέτα του Αντωνίου Αγιορείτη (ή Κωβίδη), 1819 (+1859)  #4932.

σύζ.: Δημήτριος Μπάλσης του Ιωάννη,  #4930.

1) Ιωάννης Μπάλσης του Δημητρίου, 1837 (+1837, Ιουλιος)
 #4933.
2) Νικόλαος Μπάλσης του Δημητρίου, 1839
 #3872.

σύζ.(1863): Ερηνιώ του Ανδρέα Μπέη, 1845  #3857.

1) Δημήτριος Μπάλσης του Νικολάου, 1865
 #4938.

σύζ.(χ.α.): Ελένη, από Αμβέρσα  #4941.

2) Ανδρέας Μπάλσης του Νικολάου, 1867
 #4939.

σύζ.:, μαμή, από Κούλουρη  #4942.

1) Νικόλαος Μπάλσης του Ανδρέα, 1897
 #4943.
3) Μιχαήλ Μπάλσης του Νικολάου, 1872
 #4940.

σύζ.(1903): Ελένη του Σάρρου Μπαρχμέ,  #4944.

4) 
 Ευάγγελος Μπάλσης του Νικολάου, 1884
 #3956.

σύζ.:

 

Μαρία του Βασιλείου Πέτσα, 1902  #3938.

1) Νικόλαος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1915
 #4308.

σύζ.(1945): Ευανθούλα του Γεωργίου Γιαννίση, 1920  #4301.

2) Βασίλειος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1920
 #1341.

σύζ.: Ολυμπία του Ιωάννη Πολέμη, 1929  #1339.

3) Ειρήνη του Ευαγγέλου Μπάλση, 1927
 #1259.

σύζ.(1942):

 

Διονύσιος Πολέμης του Νικολάου, 1918 (Νιόνιος)  #1253.

3) Φλωρέζα του Δημητρίου Μπάλση, 1843 (+1860)
 #4934.
4) Αντώνιος Μπάλσης του Δημητρίου, 1847
 #4935.
5) Ιωάννης Μπάλσης του Δημητρίου, 1847
 #4936.
6) Αντώνιος Μπάλσης του Δημητρίου, 1850
 #3515.

σύζ.(1878): Λασκαρώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1855  #3504.

1) Δημήτριος Μπάλσης του Αντωνίου, 1878
 #3516.
2) Μιχαήλ Μπάλσης του Αντωνίου, 1882
 #3517.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Γιαννούλη, 1775 (+1835)

4937

Φλωρέζα, (+1850)

4947