1234
Νικολός Καΐρης, (+πρό 1666)  #5882.
1) Γιαννάκης Καΐρης του Νικολού, π.1625 (+1712)
 #5883.

σύζ.: Ειρήνη του Τζ. Νταπόντε,  #5884.

1) Νικολός Καΐρης του Γιαννάκη, (+π.1710)
 #5886.

σύζ.: Ν Ταπόντε,  #5889.

1) Γιαννάκης Καΐρης του Νικολού, 1718
 #5890.
2) Τζάννες Καΐρης του Γιαννάκη, 1712/18
 #5887.
3) Κασσάντρα του Γιαννάκη Καΐρη,
 #5888.

σύζ.: Ν,  #5891.

σύζ.: Ν,  #5885.

4) Δημητράκης Καΐρης του Γιαννάκη, (+1745/47)
 #5892.

σύζ.: Ειρήνη,  #5895.

1) Τωμάζος Καΐρης του Δημητράκη, (+1788)
 #5716.

σύζ.: Μαρία του Νικολάκη Ντελλαγραμμάτικα,  #5878.

2) Αντριάνα του Δημητράκη Καΐρη, (+π.1799)
 #5896.

σύζ.: Μιχάλης Πολέμης του Δημητρίου,  #5897.