1234
Φλώρα Αμωράτη,  #1835.

σύζ.(2ος του Σ.): Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1910  #1831.

1) Νικόλαος Σύμπουρας του Σταματίου,
 #2280.
2) Κατερίνα του Σταματίου Σύμπουρα,
 #2281.

σύζ.: Μιχαήλ Βρεττός του Ιωάννη,  #2282.


Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)