Πατέρας:   
Μιχάλης Στεφάνου του Γιάννη,  #349.

1234
Κατίνα του Μιχάλη Στεφάνου,  #368.
1) Ολυμπία,
 #369.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιάννης Στεφάνου,

347

Μιχάλης Στεφάνου του Γιάννη,

349