Πατέρας:   
Πέτρος Βιδάλης του Παντελή,  #4605.
Μητέρα:   
Ευανθία του Θεοδώρου Κατσίκη,  #4606.

1234
Παναγιώτης Βιδάλης του Πέτρου, 1909  #4609.

σύζ.(1931): Ευαγγελία του Νικολάου Στεφάνου, 1911  #4619.

1) Νίκη του Παναγιώτη Βιδάλη, 1933
 #4621.
2) Ευανθία του Παναγιώτη Βιδάλη, 1934
 #4620.
3) Θεοδώρα του Παναγιώτη Βιδάλη, 1936
 #4622.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Πέτρος Βιδάλης του Παντελή,

4605

Ευανθία του Θεοδώρου Κατσίκη,

4606