1234
Αγγελική Κελαϊδίτου,  #5711.

σύζ.: Δημήτρης Πούλος,  #5712.

1) Στέλιος Πούλος του Δημητρίου Πούλου,
 #5446.

σύζ.: Δέσποινα Φαφαλιού,  #5447.

1) Δημήτρης Πούλος του Στέλιου,
 #5448.

σύζ.: Κατίνα,  #5455.

1) Δέσποινα του Δημητρίου Πούλου,
 #5450.
2) Στέλιος Πούλος του Δημητρίου,
 #5451.
2) Αγγελική του Στέλιου Πούλου,
 #5438.

σύζ.(3/8/1957): Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)  #5435.

1) Δημήτρης Μπέλλας του Κήρυκου, 1960 (+2017)
 #5439.
2) 
 Στέλιος Μπέλλας του Κηρύκου, 1963
 #193.

σύζ.(1995): Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969  #5116.

3) Γιάννης Μπέλλας του Κήρυκου, 1965
 #5440.

σύζ.: Μαρία,  #5444.

3) Άννα του Στέλιου Πούλου,
 #5449.

σύζ.: Νίκος Χριστόπουλος,  #5452.

1) Στάθης Χριστόπουλος του Νικολάου,
 #5453.
2) Στέλιος Χριστόπουλος του Νικολάου,
 #5454.
2) Ζηνοβία του Δημητρίου Πούλου,
 #5713.
3) Γιάννης Πούλος του Δημητρίου,
 #5714.