Πατέρας:   
Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874 από Αποίκια  #1097.
Μητέρα:   
Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,  #1132.

1234
π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)  #1133.

σύζ.(1828): Λασκαρώ Βαλμά,  #1136.

1) Ιπποκράτης ιερεύς Πολέμης του Ιωάννη, 1929
 #1137.

σύζ.: Κατίνα Χέλμη,  #1141.

1) Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη,
 #1142.
2) Ζαννής Πολέμης του Ιωάννη, 1930 (+1990)
 #1138.

σύζ.: Μαρίκα Παπανδρέου,  #1143.

1) Ματίνα του Ζαννή Πολέμη,
 #1144.
2) Λασκαρώ του Ζαννή Πολέμη,
 #1145.
3) Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,
 #1139.

σύζ.: Λάμπρος Πέτσας,  #1146.

1) Λασκαρώ (Ρίτσα) του Λάμπρου Πέτσα,
 #1147.

σύζ.:

 

Γιώργης Στεφάνου του Πέτρου, 1955  #98.

1) Πέτρος Στεφάνου του Γεωργίου,
 #99.
2) Χρυσάνθη του Γεωργίου Στεφάνου,
 #100.

σύζ.(1/7/2017): Αλέξανδρος Μάνος,  #5625.

4) 
 Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,
 #1140.

σύζ.: Αντιγόνη Τσιμπλή,  #1148.

1) Αλίκη του Ελευθερίου Πολέμη,
 #1149.
2) Ιωάννα του Ελευθερίου Πολέμη,
 #1150.

σύζ.(2006): Αντώνης Μπεγλέρης του Νικολάου,  #1151.

1) Αντιγόνη του Αντωνίου Μπεγλέρη, 2011
 #2516.

Ο γάμος του Γλυνού Κωνσταντή του Αριστείδη με τη Μαργέτη Μαρίκα του Γιάννη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)

1030

Μαρούλα, 1806 (+1849)

1032

Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833

1035

Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835

1094

Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874

1097

Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,

1132