1234
Νικόλαος Μανδαράκας του Ιωάννη και της Ελένης, 1905  #1513.

σύζ.: - Ανύση,  #5637.

1) Ιωάννης Μανδαράκας του Νικολάου,
 #5638.

σύζ.(1936): Ειρήνη του Αντωνίου Στεφάνου, 1914  #1503.

2) Μαρίκα του Νικολάου Μανδαράκα, 1938
 #1514.
1) Λεωνίδας,
 #5174.
2) Νίκος,
 #5175.
3) Αντώνιος Μανδαράκας του Νικολάου, 1939
 #1515.

σύζ.: Ειρήνη του Δημητρίου Ψαρρού, 1947 από Καπαριά  #6165.

1) Ορσαλία, 1972
 #6166.
4) Αλίκη του Νικολάου Μανδαράκα, 1948
 #1516.
5) Δημήτριος Μανδαράκας του Νικολάου, 1944
 #1517.
6) Γεωργία του Νικολάου Μανδαράκα, 1946
 #1518.
7) Ελένη του Νικολάου Μανδαράκα, (+ )
 #1519.

Η σαμπούνα του Σωκράτη