1234
Ανδριάνα Μποζόκου, Cardiff, Μεγάλη Βρετανία  #2908.

σύζ.:

 

Νικόλαος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1898 Cardiff, Μεγάλη Βρετανία  #2909.

1) 
 Μίμης (Δημήτριος) Χαρχαρός του Νικολάου, 1926 Αγγλία
 #2911.
2) Ανδρέας Χαρχαρός του Νικολάου, Αγγλία
 #2912.
3) 
 Αλέξανδρος Χαρχαρός του Νικολάου, 1931 Αγγλία
 #2913.

Οικογένεια Χαρχαρού Νικολάου του Δημητρίου (Cardiff, Μεγάλη Βρετανία) Χαρχαρός Νικόλαος του Δημητρίου