Πατέρας:   
Ιωάννης Μυτήλιας του Μαρίνου,  #3373.

1234
Φίλιππος Μυτήλιας του Ιωάννη, 1817  #3375.

σύζ.: Βιολέτα του Σταματίου Κέτση, 1822  #3378.

1) Ιωάννης Μυτήλιας του Φιλίππου,
 #3379.

σύζ.(1880): Ειρήνη του Ιωάννου Καλαδάμη,  #3380.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Ιωάννης Μυτήλιας του Μαρίνου,

3373