Πατέρας:   
Νικολός Καΐρης, (+πρό 1666)  #5882.

1234
Γιαννάκης Καΐρης του Νικολού, π.1625 (+1712)  #5883.

σύζ.: Ειρήνη του Τζ. Νταπόντε,  #5884.

1) Νικολός Καΐρης του Γιαννάκη, (+π.1710)
 #5886.

σύζ.: Ν Ταπόντε,  #5889.

1) Γιαννάκης Καΐρης του Νικολού, 1718
 #5890.
2) Τζάννες Καΐρης του Γιαννάκη, 1712/18
 #5887.
3) Κασσάντρα του Γιαννάκη Καΐρη,
 #5888.

σύζ.: Ν,  #5891.

σύζ.: Ν,  #5885.

4) Δημητράκης Καΐρης του Γιαννάκη, (+1745/47)
 #5892.

σύζ.: Ειρήνη,  #5895.

1) Τωμάζος Καΐρης του Δημητράκη, (+1788)
 #5716.

σύζ.: Μαρία του Νικολάκη Ντελλαγραμμάτικα,  #5878.

1) Δημήτριος Καΐρης του Τωμάζου, (+1777/83)
 #5879.
2) Νικόλαος Καΐρης του Τωμάζου, π.1760 (+1825)
 #5717.

σύζ.: Ασημίνα του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+1820)  #5718.

3) Μιχαήλ Καΐρης του Τωμάζου, 1817
 #5880.
2) Αντριάνα του Δημητράκη Καΐρη, (+π.1799)
 #5896.

σύζ.: Μιχάλης Πολέμης του Δημητρίου,  #5897.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Νικολός Καΐρης, (+πρό 1666)

5882