Πατέρας:   
Νικόλαος Σταμάτης, από Απρόβατον  #6136.
Μητέρα:   
Ευανθία, από Απρόβατον  #6137.

1234
Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1916  #715.

σύζ.(1943): Μαριγούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1916

 #704.
1) Νικόλαος Σταμάτης του Αντωνίου, 1945
 #716.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Ζέρβα, 1949 από Μαρμάρι  #814.

1) Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1973
 #6178.
2) Περάκης Σταμάτης του Αντωνίου, 1947
 #717.
3) Γάσπαρης Σταμάτης του Αντωνίου, 1949
 #718.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Νικόλαος Σταμάτης,

6136

Ευανθία,

6137