Πατέρας:   
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1842  #3239.
Μητέρα:   
Κατίνα,  #3255.

1234
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, Χώρα  #3257.
1) Κατίνα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #3263.

σύζ.: Νικόλαος Γιαννίσης του Αντωνίου,  #3264.

1) 
 Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1936 (Ντόντος)
 #3265.

σύζ.: Σοφία,  #3266.

1) Γιούλη του Αντωνίου Γιαννίση,
 #3267.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1807

1630

Ζαννής Δουλμπέρης του Νικολάου, 1781 (+1847)

4994

Φρατζέσκα, 1798 (+1838, Μάρτιος)

4996

Μαρούλα του Ζαννή Δουλμπέρη, 1815

3236

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1842

3239

Κατίνα,

3255