Πατέρας:   
Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, από Καραμπουρνού  #4761.
Μητέρα:   
Πολυξένη, από Καραμπουρνού  #4753.

1234
Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1887  #4762.

σύζ.: Ειρήνη του Γεωργίου Ορμαντζή, 1885 από Καραμπουρνού  #4765.

1) Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, 1908 γεν. Καραμπουρνού
 #3916.

σύζ.(1928): Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911  #3915.

1) Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1931
 #4768.

σύζ.: Ιωάννα του Μιχαήλ Δουδουσάκη, 1938  #4773.

1) Μιχαήλ Αντώνογλου του Νικολάου,
 #5552.
2) Μάριος Αντώνογλου του Νικολάου,
 #5553.
2) Αργύρης Αντώνογλου του Ιωάννη, 1940
 #4769.

σύζ.: Ζωή του Δημητρίου Σταμάτη, 1949 από Απροβάτου  #4774.

1) Μαρία του Αργύρη Αντώνογλου, 1969
 #5242.
2) Ιωάννα του Αργύρη Αντώνογλου, 1975
 #5554.
3) Διαμάντη του Ιωάννη Αντώνογλου, 1929
 #4770.

σύζ.: Ιάκωβος (Γιακουμής) Βαλμάς του Κώτσου και της Άννας, 1921 από Στραπουργιές  #4775.

1) Κώστας Βαλμάς του Ιακώβου, 1957
 #5216.
4) Ελευθέριος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1943
 #4771.

σύζ.: Μαίρη,  #4776.

1) Αντώνης Αντώνογλου του Ελευθερίου,
 #5557.
2) Μαρία του Ελευθερίου Αντώνογλου,
 #5643.
5) Ειρήνη του Ιωάννη Αντώνογλου, 1933
 #4772.

σύζ.: Αντωνούλης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1926  #4777.

1) Δημήτριος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1957
 #4979.

σύζ.: Κατερίνα Ρεγκούκου,  #5640.

2) Ιωάννης Κυρτάτας του Αντωνίου, 1966
 #4980.
6) Δημήτριος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1934
 #4434.

σύζ.: Μαρίκα του Γιαννούλη Μώρου, 1943  #4433.

1) Βάσω του Δημητρίου Αντώνογλου, 1967
 #4778.
2) Ιωάννα του Δημήτρη Αντώνογλου,
 #5117.
2) Γεώργιος Αντώνογλου του Νικολάου, 1909 από Καραμπουρνού
 #4766.

σύζ.(1942): Κατίνα Κοζανίτου, 1913 από Χάρτες  #4779.

1) Νικόλαος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1949
 #4780.
2) Παναγιώτα του Γεωργίου Αντώνογλου, 1946
 #4781.
3) Παναγιώτης Αντώνογλου του Νικολάου, (+ )
 #4767.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου,

4761

Πολυξένη,

4753