Πατέρας:   
Στρατής Αθανάσης ή Καμπανάκης του παπα Νικολού,  #5726.
Μητέρα:   
Μαρούσα,  #5846.

1234
Νικολός Καμπανάκης του Ευστρατίου, (+1826/32)  #5727.

σύζ.: Αννεζάκη του Αντ. Σπυρίδου,  #5834.

1) Ευστράτιος Καμπανάκης, 1811 (+1888) (Στρατάκης)
 #5707.

σύζ.: Ερηνιώ του Σταματίου Μπίστη, (+1843)  #5708.

1) Νικόλαος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1838
 #5709.
2) Σταματέλος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1840 κτηματίας
 #5710.

σύζ.: Ειρήνη, 1845  #5989.

1) Αννεζούλα του Σταματέλου Καμπανάκη, 1873
 #5990.
2) Ευτυχία του Σταματέλου Καμπανάκη, 1882
 #5991.
3) Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)
 #5699.

σύζ.: Αννεζιώ του Ιωάννη Δελαγραμμάτικα, 1851  #5700.

1) Ευστράτιος Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1868
 #5701.
2) Ιωάννης Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1869
 #5702.
3) Δημοσθένης Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1870
 #5703.
4) Μαριγούλα του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1876 (+1976)
 #5673.

σύζ.: Αυγουστής Μπάλκας του Νικολάου, 1866  #5672.

5) Ειρήνη του Κωνσταντίνου Καμπανάκη,
 #5704.

σύζ.: Γιάνγκος Πολέμης του Λ.,  #5992.

6) Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)
 #5705.

σύζ.: Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)  #5706.

2) Μαργέτα του Νικολού Καμπανάκη, 1808
 #5835.

σύζ.: Περράκης Δαπόντες του Ζ.,  #5840.

3) Μαρουσώ του Νικολού Καμπανάκη, (+προ 1947)
 #5836.

σύζ.: Νικ. Ανύσης του Μ.,  #5841.

1) Αννέζα του Νικ. Ανύση,
 #5842.
2) Μιχαήλος Ανύσιος του Νικ., 1838 (+1894)
 #5843.
4) Μαριγώ του Νικολού Καμπανάκη,
 #5837.

σύζ.: Ιωάννης Δάρας,  #5844.

5) Ζαφειρίτσα του Νικολού Καμπανάκη, 1815 (+π. 1870)
 #5838.

σύζ.: Νικ. Γουλανδρής του Δ.,  #5845.

6) Τριανταφυλλίτσα του Νικολού Καμπανάκη, 1826
 #5839.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

παπα Νικολός Αθανάσης, 1715

5853

Στρατής Αθανάσης ή Καμπανάκης του παπα Νικολού,

5726

Μαρούσα,

5846