1234
Δημήτριος Βλάμης, από Απροβάτου  #6107.

σύζ.: Ειρήνη,  #6108.

1) Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912 από Απροβάτου
 #4192.

σύζ.(1939): Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913  #4182.

1) Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939
 #4193.

σύζ.: Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934  #4195.

1) Κωνσταντίνος Μώρος του Αντώνη, 1963
 #4196.
2) Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973
 #4197.

σύζ.: Νίκος Βολίκας του Πέτρου,  #5099.

2) Δημήτριος Βλάμης του Κωνσταντίνου, 1947
 #4194.

σύζ.: Σοφία του Αγαμέμνωνος Γλυνού, 1949  #4198.

1) Αθηνά του Δημητρίου Βλάμη, 1971
 #6163.
2) Γεώργιος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1920 από Απροβάτου
 #3964.

σύζ.:

 

Μαρίκα του Πέτρου Πέτσα, 1926  #3958.

1) Πέτρος Βλάμης του Γεωργίου, 1956
 #5221.