Πατέρας:   
Νικόλαος Σταμάτης, από Απρόβατον  #6136.
Μητέρα:   
Ευανθία, από Απρόβατον  #6137.

1234
Κωνσταντίνος Σταμάτης του Νικολάου, 1928  #3821.

σύζ.: Ζωή του Μιχαήλ Μαργέτη, 1936  #3818.

1) Νικόλαος Σταμάτης του Κωνσταντίνου, 1957
 #3822.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Κρίτη, 1954 από Κουμανή  #6187.

2) Μιχαήλ Σταμάτης του Κωνσταντίνου, 1962
 #3823.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Νικόλαος Σταμάτης,

6136

Ευανθία,

6137