Πατέρας:   
Γεώργιος Σύμπουρας του Ανδρέα,  #4486.

1234
Ειρήνη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1822  #4277.

σύζ.(1ος της Ε.): Ιωάννης Καραπιπέρης του Λεονάρδου,  #4273.

1) Λεωνίδας Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1838
 #4266.

σύζ.(1866): Αθηνά του Γεωργίου Μπέη, 1843 (Κουτσή)  #4256.

1) Ουρανία του Λεωνίδα Καραπιπέρη, 1868 (+1868)
 #4291.
2) Αγγελική του Ιωάννη Καραπιπέρη,
 #3546.

σύζ.(1868): Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1847  #3543. Πατ. #3539.

σύζ.(2ος της Ει.): Αντώνιος Λιανής του Νικολάου, 1814  #4956.

3) Ευφροσύνη του Αντωνίου Λιανή, 1843
 #4957.
4) Διαμάντη του Αντωνίου Λιανή, 1845
 #1237.

σύζ.(1876): Γιαννούλης Πολέμης του Νικολάου, 1846  #1205. Πατ. #1196.

5) Καλλιόπη του Αντωνίου Λιανή, 1846
 #4958.
6) Γεώργιος Λιανής του Αντωνίου, 1852
 #4959.
1) Αντώνιος Λιανής του Γεωργίου, 1880
 #4963.
2) Θεμιστοκλής Λιανής του Γεωργίου, 1893
 #4964.
7) Μαρία του Αντωνίου Λιανή, 1855
 #4960.

σύζ.(1878): Νικόλαος Βρετός του Λ.,  #4965.

8) Ευανθία του Αντωνίου Λιανή, 1855 (Στυλιάραινα)
 #1552.

σύζ.(1883): Γιακουμής Κέτσης του Βασιλείου, 1846  #3876. Πατ. #3874.

σύζ.(1912): Μιχαήλ Στεφάνου του Αντωνίου, 1857  #1236. Πατ. #1476.

9) Διασίτα του Αντωνίου Λιανή, 1857
 #4961.
10) τέκνον του Αντωνίου Λιανή, 1860
 #4962.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Γεώργιος Σύμπουρας του Ανδρέα,

4486