Πατέρας:   
Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,  #5045.
Μητέρα:   
Ανέζα,  #5459.

1234
Σταματέλος Κυρτάτας του Γκίκα,  #5462.

σύζ.: Φρατζέσκα του Δημήτρη Ντούμπλη,  #5464.

1) Πέτρος Κυρτάτας του Σταματέλου,
 #2672.
1) Αντώνιος Κυρτάτας του Πέτρου, 1815 (Κρήπας, με τη γνωστή πέτρα )
 #2673.

σύζ.: Ειρήνη, 1815 (+1853

)  #2675.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1844 (Κρίπας)
 #638.

σύζ.: Ανεζιώ του Λεονάρδου Πολέμη, 1850  #636.

2) Ανδριάνα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1847 (+1853)
 #4207.
3) Ευφροσύνη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1847
 #4208.
4) Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848
 #4209.

σύζ.(1872): Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854  #4214.

5) Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1851 (+1854)
 #4210.

σύζ.(1853): Φρατζέσκα του Γιακουμή Πιάγκου, 1818 από Αποίκια  #2676.

6) 
 Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854
 #2668.

σύζ.(1884 χ.α.): Φραεσκούλα του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1864  #2670. Πατ. #1613.

σύζ.(1888): Ερηνιώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1867  #2665.

σύζ.(χ.α.): Διαμάντη του Γιαννούλη Μαύρου, 1857  #2671. Πατ. #3444.

7) Δημήτριος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1855 (Τζουάνης)
 #4211.

σύζ.(1901):

 

Τζοάννα του Φραντζίσκο Μπατίστα Μαραφούς,  #4236.

8) Γιακουμής Κυρτάτας του Αντωνίου, 1856 (+1857)
 #4212.
9) Γιακουμής Κυρτάτας του Αντωνίου, 1858
 #4213.
10) Κατερνιώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1860
 #2359.

σύζ.(1883): Ανδρέας Βαλμάς του Νικολάου, 1854  #2358.

11) Μαργαρώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1862
 #3755.

σύζ.(1895): Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1865  #3751. Πατ. #1627.

2) Μαρούλα του Πέτρου Κυρτάτα, 1815
 #2674.

σύζ.: Νικόλαος Βροντίσης του Γιαννούλη, 1810  #4238.

1) Αικατερίνη του Νικολάου Βροντίση, 1839
 #4252.

σύζ.(1860): Δημήτριος Μπέης του Θεοδώρου, 1841 (Καλαποδιέρης)  #4244.

2) Πετρής Βροντίσης του Νικολάου, 1843
 #3909.

σύζ.(1869): Ανδριάνα του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1851  #3904. Πατ. #3734.

3) Ορσα του Νικολάου Βροντίση, 1849 (Στραπούντα)
 #4295.

σύζ.(1866):

 

Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1838  #4294.

4) Παρασκευούλα του Νικολάου Βροντίση, 1857
 #1578.

σύζ.(1874): Παναγιώτης Κουρτέσης του Πέτρου,  #3686.

σύζ.(1889): Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1863  #1483.

2) Νικόλαος Κυρτάτας του Σταματέλου,
 #5465.
1) Σταμάτης Κυρτάτας του Νικολάου,
 #5467.

σύζ.: Μαρία,  #5468.

1) Νικόλαος Κυρτάτας του Σταμάτη, 1841
 #5469.
2) Λεωνίδας Κυρτάτας του Σταμάτη, 1844
 #5470.

σύζ.: Σμαράγδα,  #5476.

3) Φρατζέσκα του Σταμάτη Κυρτάτα, 1847
 #5471.
4) Ιωαννης Κυρτάτας του Σταμάτη, 1851
 #5472.
5) Κατίγκω του Σταμάτη Κυρτάτα, 1855
 #5473.
6) Ανθούλα του Σταμάτη Κυρτάτα, 1855
 #5474.
7) Γιώργος Κυρτάτας του Σταμάτη, 1860
 #5475.
3) Γιαννάκης Κυρτάτας του Σταματέλου,
 #5466.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Γιαννάκη, 1815 (+1873)
 #5477.
1) Ανέζα του Νικολάου Κυρτάτα, 1841
 #5478.
2) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1844
 #5479.

σύζ.: Ευφροσύνη, 1831  #5480.

4) Δημήτριος Κυρτάτας του Σταματέλου,
 #4995.

σύζ.: Ανδριάνα του Νικολάου Δουλμπέρη, 1780 (+1865)  #4993.

1) Σταματέλος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1815
 #2856.

σύζ.(1838): Μαρία του Λεονάρδου Ξηροπαΐδη, 1823  #2852.

1) Νικόλαος Κυρτάτας του Σταματέλου, 1843
 #2869.

σύζ.(1876): Κατίγκω του Ανδρέα Ραΐση,  #2875.

2) Λεωνίδας (Λεονάρδος) Κυρτάτας του Σταματέλου, 1845
 #2870.

σύζ.(1871): Σμαράγδα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1851  #2876. Πατ. #3487.

3) Φρατζέσκα του Σταματέλου Κυρτάτα, 1847
 #2871.

σύζ.(1869): Νικόλαος Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1841  #2878.

4) Ιωάννης Κυρτάτας του Σταματέλου, 1851
 #2872.
5) Αικατερίνη του Σταματέλου Κυρτάτα, 1852
 #2873.
6) Γεώργιος Κυρτάτας του Σταματέλου, 1857
 #2874.
2) Διαμάντη του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #4815.

σύζ.: Περάκης Σέλας ή Σιγάλας του Γεωργίου, 1815  #4793.

1) Ειρήνη του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1834
 #4816.
2) Μαρία του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1836
 #4817.
3) Γεώργιος Σέλας ή Σιγάλας του Περάκη, 1840
 #4818.
4) Ανδριάνα του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1842
 #4572.

σύζ.(1867): Αντώνιος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1841  #4570.

5) Μαριγώ του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1847
 #4581.

σύζ.(1876): Γεώργιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1836  #4576.

3) Ζαννής Κυρτάτας του Δημητρίου, 1823 (Κουφός)
 #1662.

σύζ.(1844): Βιολέτα του Γιαννούλη Μάνεση, 1828  #1643.

1) Ειρήνη του Ζαννή Κυρτάτα, 1845
 #5032.
2) Μαρία του Ζαννή Κυρτάτα, 1847
 #5033.
3) Φραζέσκα του Ζαννή Κυρτάτα, 1849 (+1850)
 #5034.
4) Δημήτριος Κυρτάτας του Ζαννή, 1852
 #5035.
5) Ειρήνη του Ζαννή Κυρτάτα, 1855
 #5036.
6) Τηλέμαχος Κυρτάτας του Ζαννή, 1858
 #3393.

σύζ.(1889): Ειρήνη του Ιωάννη Δελαρόκα, 1860  #3389. Πατ. #3388.

7) Αναστασία του Ζαννή Κυρτάτα, 1861
 #5037.
4) Αννέζα του Δημητρίου Κυρτάτα, 1821
 #3885.

σύζ.: Νικόλαος Ζιώτης του Ιωάννη, 1819  #3884.

1) Δημήτριος Ζιώτης του Νικολάου, 1838
 #3886.
2) Ειρήνη του Νικολάου Ζιώτη, 1841
 #3887.
3) Αχιλλέας Ζιώτης του Νικολάου, 1844 (+1849)
 #3888.
4) Γεώργιος Ζιώτης του Νικολάου, 1847
 #3889.
5) Ευτυχία του Νικολάου Ζιώτη, 1849 (+ )
 #3890.
6) Μόσχα του Νικολάου Ζιώτη, 1850
 #3891.
7) Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1854
 #3892.

σύζ.(1880): Αγγελικώ του Δημητρίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858  #3895.

8) Ευτυχία του Νικολάου Ζιώτη, 1857
 #3893.
9) Αριστείδης Ζιώτης του Νικολάου, 1859
 #3894.
5) Μοσκού του Δημητρίου Κυρτάτα, 1823
 #4952.

σύζ.(1842): Μιχαήλ Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Αντωνίου, 1817  #4949.

1) Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Μιχαήλ, 1843
 #4953.

σύζ.: Φλωρέζα,  #4954.

6) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1828
 #5031.

σύζ.: Ειρήνη, 1822  #5030.

1) Φρατζέσκα του Νικολάου Κυρτάτα, 1849
 #5038.
7) Πετρινόλα του Δημητρίου Κυρτάτα, 1831
 #3503.

σύζ.(1846): Νικόλαος Σύμπουρας του Σταματέλου, 1822  #3502.

1) Αντριανιώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1849
 #3445.

σύζ.(1871): Αντώνιος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1839  #3418.

2) Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1851
 #1461.

σύζ.(1882): Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1863  #1457.

3) Λασκαρώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1855
 #3504.

σύζ.(1878): Αντώνιος Μπάλσης του Δημητρίου, 1850  #3515.

4) Ελένη του Νικολάου Σύμπουρα, 1857
 #3505.
5) 
 Πηνελόπη του Νικολάου Σύμπουρα, 1860 (Αντωνιούδαινα)
 #2482.

σύζ.(1887):

 

Αντώνης Σαρρής του Νικολάου, 1859  #725.

6) Δημήτριος Σύμπουρας του Νικολάου,
 #3506.
7) Φιλίτσα του Νικολάου Σύμπουρα,
 #3507.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,

5045

Ανέζα,

5459