Πατέρας:   
Λεονάρδος Ρούσσος του Δημητρίου και της Μαρίας, 1878 από Βουρκωτή  #5054.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα Ζαννάκη, 1878 από Βουρκωτή  #5055.

1234
Ανδριάνα του Λεονάρδου Ρούσσου, 1905 από Βουρκωτή  #2977.

σύζ.(1929 χ.α.):

 

Γεώργιος Ισαρης του Δημητρίου, 1897 (+1942

) (Μπουζούκος)  #2973.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Ρούσσος του Δημητρίου και της Μαρίας, 1878

5054

Μαργαρίτα Ζαννάκη, 1878

5055