Next 
1234
Παπανικόλας Μπάλσης του Μιχαήλ, 1794  #4554.

σύζ.: Πετρινόλα, 1798  #4555.

1) Ειρήνη του Νικολάου Μπάλση, 1814
 #4556.

σύζ.: Δημήτριος Βροντίσης του Γιαννούλη, 1814  #4563.

1) Λασκαρού του Δημητρίου Βροντίση, 1838
 #5074.
2) Ορσα του Δημητρίου Βροντίση, 1840
 #5075.
3) Φιλίτσα του Δημητρίου Βροντίση, 1845
 #5076.
4) Γιαννούλης Βροντίσης του Δημητρίου, 1850
 #5077.
2) Γιαννούλης Μπάλσης του Νικολάου, 1819
 #4557.
3) Ευφροσύνη του Νικολάου Μπάλση, 1828
 #4558.
4) Ταρσή του Νικολάου Μπάλση, 1831
 #4559.

σύζ.(1860): Λεονάρδος Περτέσης του Δημητρίου,  #4561.

5) Αικατερίνη του Νικολάου Μπάλση, 1834
 #4560.

σύζ.(1864): Αντώνιος Λάβδας του Δ,  #4562.

6) Μαρία του Νικολάου Μπάλση,
 #4553.

σύζ.: Μιχαήλ Βολτής του Λεονάρδου, 1846  #4552. Πατ. #4535.