Πατέρας:   
Μιχάλης Μπίστης του Σταματέλου,  #5021.
Μητέρα:   
Αννέζα του Αυγουστή Νταπόντε,  #5026.

1234
Μαρία του Μιχάλη Μπίστη,  #4896.

σύζ.: Λιναρδάκης (Λεονάρδος) Μπίστης του Σταματέλου,  #4895.

1) Μιχαήλ Μπίστης του Λεονάρδου, (+1835)
 #4897.

σύζ.: Βιολάντη του Νικολάου Καμπάνη,  #4899.

1) Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ,
 #4900.

σύζ.: Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου Καμπάνη, 1823  #4901.

1) Βιολαντώ του Νικολάου Μπίστη, 1842
 #4902.

σύζ.(1873): Πέτρος Καΐρης του Νικολάου,  #4907.

2) Μιχαήλ Μπίστης του Νικολάου, 1844
 #4903.

σύζ.(1873): Αννεζιώ Καΐρη,  #4908.

3) Ευκλείδης Μπίστης του Νικολάου, 1851
 #4904.

σύζ.(1885): Φράγκα του Νικολάου Καΐρη,  #4918.

4) Δημοσθένης Μπίστης του Νικολάου, 1851
 #4905.
5) Μόσχα του Νικολάου Μπίστη, 1862
 #4906.

σύζ.: Κλεάνθης Πολέμης του Αυγουστή, 1856 (+1927)  #960.

2) Σταματέλος Μπίστης του Λεονάρδου, 1808
 #4898.

σύζ.: Ανέζα, 1805  #4920.

1) Φρατζέσκα του Σταματέλου Μπίστη, 1823
 #4921.
2) Δημήτριος Μπίστης του Σταματέλου, 1825
 #4922.
1) Ιωάννης Μπίστης του Δημητρίου,
 #4924.

σύζ.(1878): Βιολέττα του Δημητρίου Γλυνού,  #4926.

2) Ανέζα του Δημητρίου Μπίστη,
 #4925.

σύζ.(1888): Λεωνίδας Παρόδος του Ιωάννη,  #4927.

3) Αλέξανδρος Μπίστης του Σταματέλου, 1825
 #4923.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαλάκης Μπίστης του Σταματέλου, (+1712 ή 1716)

5017

Βιολάντη του Νικολού Δελαγραμμάτικα,

5018

Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,

5019

Μιχάλης Μπίστης του Σταματέλου,

5021

Αννέζα του Αυγουστή Νταπόντε,

5026