Πατέρας:   
Γεώργιος Πουλίος του Μιχαήλ, 1784 (+1853)  #3405.
Μητέρα:   
Μαρία ή Μαριέτα,  #3406.

1234
Αικατερίνη του Γεωργίου Πουλίου, 1835  #1625.

σύζ.(1875): Γεώργιος Κουρτέσης του Μιχαήλ, 1840 Αποίκια  #3412.

1) Μαριορίτσα του Γεωργίου Κουρτέση,
 #4744.

σύζ.(1894): Λεωνίδας Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1868  #4748.

1) Αντώνιος Χριστοδούλου του Λεωνίδα, 1894
 #1397.

σύζ.(1ος γάμος του Α. 1920):

 

Ειρηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη, 1897  #225.

1) Ελευθερία του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1928
 #238.

σύζ.: Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1924  #2111.

σύζ.(2ος γάμος του Α.): Κατίνα του Αντωνίου Δαγιάση,  #827.

2) Νίκος Χριστοδούλου του Αντωνίου,
 #4989.
2) Μιχαήλ Κουρτέσης του Γεωργίου, 1876 (+ )
 #4745.
3) Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1873 από Αποίκια
 #3014.

σύζ.(1900): Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883  #3012.

1) Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904 (Τρυγιστής)
 #4388.

σύζ.(1930): Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908  #4385.

1) Αννα του Δημητρίου Κουρτέση, 1931
 #4754.

σύζ.: Κοσμάς Χριστοφόρου,  #4756.

2) Μελπομένη του Δημητρίου Κουρτέση, 1932
 #2130.

σύζ.(1ος της Μ.): Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Αριστείδη, 1924  #2134.

σύζ.(2ος του Γ. χ.α.):

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1922 (Κάλπης)  #2019.

3) 
 Ευαγγελία του Δημητρίου Κουρτέση, 1938
 #4755.

σύζ.: Ιωάννης Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1934  #4757.

2) Γεώργιος Κουρτέσης του Ιακώβου, Αυστραλία
 #4749.
1) Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου,
 #2847.

σύζ.: Διαμάντη Κυρτάτα, 1947  #2845. Πατ. #0.

3) Αντώνιος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1910
 #4750.

σύζ.(1942 χ.α.): Ειρήνη του Ιωάννη Πολέμη, 1912  #1223. Πατ. #1213.

4) Μαρία του Ιακώβου Κουρτέση,
 #4751.

σύζ.: Στέλιος Πιπερίδης,  #4758.

1) Γεώργιος Πιπερίδης του Στέλιου,
 #4759.
2) Σωτηρούλα του Στέλιου Πιπερίδη,
 #4760.
5) Μαρουλιώ του Ιακώβου Κουρτέση, 1920
 #1395.

σύζ.(1941): Ανδρέας Χαζάπης του Νικολάου, 1921  #227.

1) Μέλπω του Ανδρέα Χαζάπη, 1942
 #230.

σύζ.:

 

Αντώνης Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1930  #865.

2) Νικολός Χαζάπης του Ανδρέα, 1943
 #229.

σύζ.: Λασκαρώ του Δημητρίου Μανδαράκα, 1957  #1396.

6) 
 Παναγιώτης Κουρτέσης του Ιακώβου, 1921
 #2846.

σύζ.:

 

Αννα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1924 (+2019)  #2844.

1) Ιάκωβος (Γιακουμής) Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1960
 #2848.
7) Μιχαήλ Κουρτέσης του Ιακώβου, 1924 (Χάτζος)
 #1587.

σύζ.: Κατίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1932  #1584.

1) Ιάκωβος (Μάκης) Κουρτέσης του Μιχαήλ, 1959
 #2849.

σύζ.: Ελένη του Βασιλείου Πέτσα, από Αποίκια  #5329.

8) Λεωνίδας Κουρτέσης του Ιακώβου, 1916
 #5588.
4) Παναγιώτης Κουρτέσης του Γεωργίου,
 #4746.

σύζ.: Αναστασία, Αμερική  #4752.

5) Δημήτρης Κουρτέσης του Γεωργίου,
 #4747.
6) Λεωνίδας Κουρτέσης του Γεωργίου,
 #2584.

σύζ.(1908): Διαμάντη του Νικολάου Χαρχαρού,  #2583. Πατ. #2571.

7) Κωνσταντίνος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1866
 #5587.

σύζ.(1854):

 

Σταματέλος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1827 (Σεβνταλής)  #1619.

8) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1855
 #3601.
9) Αντρείκος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1857 (Ανδρέας) (Σεβνταλής)
 #3602.

σύζ.(1891): Ανδριάνα του Ιωάννη Μπέη, 1858  #3607.

1) Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1893
 #3608.

σύζ.(1922): Ανδριάνα του Νικολάου Μπεγλέρη,  #3613.

1) Ιωάννα του Σταματίου Παλαιοκρασσά, (Πειραιά)
 #3611.
2) Αδαμαντία του Σταματίου Παλαιοκρασσά,
 #3612.

σύζ.: Μιχαήλ Γιαννίσης του Γεωργίου,  #3619.

2) Ελένη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1880 (Ποταμιά)
 #3609.

σύζ.(1915): Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1881  #3621.

1) Ευαγγελία του Πέτρου Κουρτέση, 1924 (Πετρού)
 #2437.

σύζ.:

 

Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1910 (+1950)  #2430.

3) Χρήστος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1899 (Πειραιά)
 #3610.
10) Διαμαντη του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1859
 #3603.
11) 
 Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1863
 #3604.

σύζ.(1893): Καλλιόπη του Λεωνίδα Μπίστη,  #3614.

1) 
 Μόσχα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, (+1980)
 #3616.

σύζ.(1919):

 

Ιωάννης Κουτσούκος του Χαριλάου, 1889  #2785.

1) 
 Χαρίλαος Κουτσούκος του Ιωάννη,
 #808.

σύζ.: Ασημίνα του Κωνσταντίνου Βεστάρχη, 1929  #64.

2) Σταμάτιος Κουτσούκος του Ιωάννη,
 #3622.

σύζ.: Ελένη Γονέου, αδελφή Λεωνίδα  #5275.

3) Νικόλαος Κουτσούκος του Ιωάννη,
 #3623.

σύζ.: Ανθούλα Μπέη, από Αποίκια  #4098.

4) Καλλιόπη του Ιωάννη Κουτσούκου,
 #3311.

σύζ.:

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη,  #3309.

5) Πέτρος Κουτσούκος του Ιωάννη, 1928
 #3624.

σύζ.: Κατίνα του Αντωνίου Μπεγλέρη, 1939  #3917.

6) Διαμάντη του Ιωάννη Κουτσούκου,
 #3625.

σύζ.(χ.α.): Λεωνίδας Χρηστίδης,  #4099.

2) Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, (+~20 ετών)
 #3617.
3) Λεωνίδας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, (+1990)
 #3618.
12) Μαριγώ του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1867
 #2572.

σύζ.(1891): Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1866  #2539.

1) Αννα του Γεωργίου Κυρτάτα, 1902
 #2573.

σύζ.(1926):

 

Μιχαήλ Χαρχαρός του Δημητρίου, 1889  #2579.

1) 
 Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1928
 #2585.
2) Μαριγώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1937
 #2586.
3) Κατίνα του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1939
 #2587.

σύζ.: Γεώργιος Βαλμάς, από Κατακαλαίους  #2588.

2) Τασούλα του Γεωργίου Κυρτάτα, Αποίκια
 #2574.
3) Δημήτριος Κυρτάτας του Γεωργίου, 1897
 #2575.

σύζ.: Ζαφειρούλα του Δημητρίου Νόβα, από Αποίκια  #2580.

1) Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1953
 #6117.
4) Ειρηνούλα του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2576.
5) Διαμάντη του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2577.
6) Κατίνα του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2578.
13) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1869
 #3606.

σύζ.(1901): Ανδριάνα του Λεωνίδα Καΐρη, Αποίκια  #3615.


Παλαιοκρασσάς  Σταματέλος (Σταμάτιος) του Ανδρέα (Σεβνταλής)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Γεώργιος Πουλίος του Μιχαήλ, 1784 (+1853)

3405

Μαρία ή Μαριέτα,

3406