1234
Λευτέρης Μπήλιας, από Πειραιά  #2492.

σύζ.:

 

Λασκαρίτσα του Γεωργίου Πέτσα, 1924 (+2015)  #2396.

1) Άντα του Λευτέρη Μπήλια,
 #6444.

Η Πέτσα Λασκαρίτσα του Γεωργίου (1242) και ο σύζυγος της Μπήλιας Λευτέρης