Πατέρας:   
 Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου, 1930  #2890.
Μητέρα:   
Χαρίκλεια του Χρήστου Μπουλμέτη, 1942  #2892.

1234
Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1965  #2530.

σύζ.: Λασκαρώ (Λούλα) του Ευαγγέλου Βασιλοπούλου, 1965  #2529.

1) Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου,
 #2533.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Γιαννίσης του Νικολάου, 1864

 

3296

Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861

3293

Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1900

2717

Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854

 

2668

Ερηνιώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1867

2665

Μαργαρώ του Ανδρέα Κυρτάτα, 1900

 

2701

Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου, 1930

 

2890

Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1876

3796

Μαριώ του Νικολάου Ζαννάκη,

3797

Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1909

 

1000

Ματθαίος Κουτέλης του Δημητρίου,

995

Χαρίκλεια του Νικολάου Τζουμέζη,

996

Μαριγούλα του Ματθαίου Κουτέλη, 1912

998

Χαρίκλεια του Χρήστου Μπουλμέτη, 1942

2892