Πατέρας:   
Αντώνιος Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1819  #4276.
Μητέρα:   
Σοφία του Γεωργίου Κάρτζιου,  #4285.

1234
Μοσκού του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1836  #4278.

σύζ.(1850): Δημήτριος Βολτής του Ανδρέα, 1829  #4286.

1) Σοφία του Δημητρίου Βολτή, 1855
 #4546.
2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου, 1858
 #4547.
3) Αντώνιος Βολτής του Δημητρίου, 1865
 #4548.
4) Ευστάθιος Βολτής του Δημητρίου, 1867
 #4549.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,

2783

Ιωάννης Καραπιπέρης του Λεονάρδου,

4273

Αντώνιος Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1819

4276

Σοφία του Γεωργίου Κάρτζιου,

4285