Πατέρας:   
Λεονάρδος Βολτής,  #4511.

1234
Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,  #4513.
1) Ανδρέας Βολτής του Θεοδώρου,
 #4534.

σύζ.: Μαλάμα, 1798  #4536.

1) Ειρήνη του Ανδρέα Βολτή, 1823
 #4537.

σύζ.: Αντώνιος Αμωράτης του Γεωργίου, 1807  #4540.

1) Μαρία του Αντωνίου Αμωράτη, 1840
 #4541.
2) Μαλάμα του Αντωνίου Αμωράτη, 1843
 #4542.
3) Νικόλαος Αμωράτης του Αντωνίου, 1845
 #4543.
2) Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1828
 #4538.

σύζ.(1848): Νικόλαος Αθανασίου του Ιωάννη, 1825 Αμολοχίτης  #4544.

1) Ανδρέας Αθανασίου του Νικολάου, 1850
 #4545.
3) Δημήτριος Βολτής του Ανδρέα, 1829
 #4286.

σύζ.(1850): Μοσκού του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1836  #4278.

1) Σοφία του Δημητρίου Βολτή, 1855
 #4546.
2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου, 1858
 #4547.
3) Αντώνιος Βολτής του Δημητρίου, 1865
 #4548.
4) Ευστάθιος Βολτής του Δημητρίου, 1867
 #4549.
4) Θεόδωρος Βολτής του Ανδρέα,
 #4539.

σύζ.: Φρατζέσκα,  #4550.

1) Ιωάννης Βολτής του Θεοδώρου, 1838
 #4551.
2) Λεονάρδος Βολτής του Θεοδώρου,
 #4535.
1) Μιχαήλ Βολτής του Λεονάρδου, 1846
 #4552.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Μπάλση,  #4553. Πατ. #4554.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511