Πατέρας:   
Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,  #1476.
Μητέρα:   
Μαρία,  #1477.

12345
Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862  #1482.
1) Αντώνιος Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1896
 #1555.
1) Ασημίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1944 (+2017)
 #1565.
2) Ιωάννης Στεφάνου του Αντωνίου, 1945
 #1566.
3) Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1949
 #1567.
2) Ιάκωβος (Γιακουμής) Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1899
 #1556.
1) Θεμιστοκλής Στεφάνου του Ιακώβου,
 #1569.
1) π. Γιακουμής Στεφάνου του Θεμιστοκλή,
 #1574.
2) Δημήτριος Στεφάνου του Ιακώβου, 1952
 #1571.
3) Μαντούλα του Ιακώβου Στεφάνου, 1957
 #1572.
1) Γιάννης Σπέρτος του Θεοδώρου,
 #5254.
2) Πετρωνία του Θεοδώρου Σπέρτου,
 #5256.
3) Ελένη του Θεοδώρου Σπέρτου,
 #5257.
4) Ιάκωβος Σπέρτος του Θεοδώρου,
 #5255.
3) Μαρία του Θεμιστοκλή Στεφάνου, 1900
 #1562.
4) Σμαράγδα του Θεμιστοκλή Στεφάνου, 1903
 #1559.
5) Ανθούλα του Θεμιστοκλή Στεφάνου, 1910
 #1560.
6) Μόσχα του Θεμιστοκλή Στεφάνου, 1912
 #1561.
7) Ασημίνα του Θεμιστοκλή Στεφάνου, 1914
 #1557.
8) Μαργαρώ του Θεμιστοκλή Στεφάνου, 1916
 #1558.
9) Γεώργιος Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1921
 #1563.
1) Διαμάντη (Μαντούλα) του Γεωργίου Στεφάνου, 1946
 #1577.
2) Ευάγγελος Στεφάνου του Γεωργίου, 1951
 #1576.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477