Πατέρας:   
Ιωάννης Πασχάλης,  #3518.

12345
Φρατζέσκος Πασχάλης του Ιωάννη, 1769  #3519.
1) Ιωάννης Πασχάλης του Φρατζέσκου, 1815 (Φραγκογιάννης)
 #3522.
1) Φρατζέσκος Πασχάλης του Ιωάννη, 1845
 #3524.
1) Νικόλαος Πασχάλης του Φρατζέσκου, 1872
 #3531.
2) 
 Δημήτριος Πασχάλης του Ιωάννη, 1846 (Καραγιάννης)
 #1990.
1) 
 Σωκράτης Πασχάλης του Δημητρίου, 1874
 #618.
1) 
 Δημήτρης Πασχάλης του Σωκράτη, 1913
 #148.
2) 
 Φωτεινή (Φωφώ) του Σωκράτη Πασχάλη, 1912
 #149.
2) 
 Ζάννα του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.
 #2036.
1) Ιωάννης Χαρχαρός του Αντωνίου, 1904 (Γιάννος)
 #2070.
2) Φωτεινή του Αντωνίου Χαρχαρού, 1914
 #2071.
3) Δημήτριος Χαρχαρός του Αντωνίου, 1908
 #1520.
3) 
 Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.
 #2037.
1) Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905 (Μανταράκας)
 #2083.
2) Διαμάντη του Ανδρέα Μανδαράκα, 1890 (Μάντη)
 #2084.
3) Δημήτριος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1916
 #2085.
4) 
 Μαργιέτα του Ανδρέα Μανδαράκα, 1898
 #2086.
4) 
 Ιωάννης Πασχάλης του Δημητρίου, 1882 (Χασανιάρης)
 #2038.
1) 
 Ανεζιώ (Ανεζούλα) του Ιωάννη Πασχάλη, 1917 ή 22
 #2050.
2) Φωτεινή του Ιωάννη Πασχάλη, 1920
 #2051.
3) Γεώργιος Πασχάλης του Ιωάννη, 1924
 #1543.
5) 
 Θεοδόσιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1884
 #2039.
1) 
 Ειρήνη του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1923
 #2056.
2) Δημήτριος Πασχάλης του Θεοδοσίου, (+ )
 #2057.
3) 
 Φωτεινή του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1926
 #2058.
6) Γεώργιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1888 (+ )
 #2040.
7) Νικόλαος Πασχάλης του Δημητρίου, 1892 (Κολλούς)
 #2041.
1) Ευαγγελία (Λιλή) του Νικολάου Πασχάλη, 1927
 #2066.
2) Ειρηνούλα του Νικολάου Πασχάλη, 1930 (+2017)
 #2067.
8) 
 Ειρήνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1899 (Ωραία)
 #2042.
1) 
 Αθανάσιος Γιαλούρης του Ιωάννη, 1932
 #870.
2) 
 Πηνελόπη του Ιωάννη Γιαλούρη, 1929
 #2077.
3) Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη, 1849
 #3525.
4) Σωκράτης Πασχάλης του Ιωάννη, 1852
 #3526.
5) Αννεζιώ του Ιωάννη Πασχάλη, 1853
 #3527.
6) Γεώργιος Πασχάλης του Ιωάννη, 1855
 #3528.
7) Μιχαήλ Πασχάλης του Ιωάννη, 1857 (+ )
 #3529.
8) Αννεζιώ του Ιωάννη Πασχάλη, 1862 (Γιασουτέκνη)
 #2354.
1) Ευαγγελία του Νικολάου Σύμπουρα,
 #2355.
2) Κωσταντής Σύμπουρας του Νικολάου,
 #2356.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Πασχάλης,

3518