Πατέρας:   
Αντώνιος Λογοθέτης,  #3837.

12345
Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813  #3838.
1) Αντώνιος Λογοθέτης του Βασιλείου, 1838
 #3841.
2) Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848
 #3842.
1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.
1) Ειρήνη του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4089.
2) Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4090.
1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.
3) Πέτρος Κοντορούσης του Γεωργίου,
 #4091.
3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.
3) Μαρούλα του Βασιλείου Λογοθέτη, 1857
 #3843.
4) Ειρήνη του Βασιλείου Λογοθέτη, 1857 (Σκορδορήνη)
 #3844.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Αντώνιος Λογοθέτης,

3837