Πατέρας:   
Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894 από Βουρκωτή  #6142.
Μητέρα:   
Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898  #6143.

12345
Θεόδωρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1923 (Μπονόρος) από Βουρκωτή  #3952.
1) Ευτυχία του Θεοδώρου Στεφάνου, 1954
 #1843.
1) Ειρήνη του Μιχαήλ Σαρρή,
 #5264.
2) Βασίλης Σαρρής του Μιχαήλ,
 #5265.
2) Λεωνίδας Στεφάνου του Θεοδώρου, 1959 (+.)
 #3953.
3) Δημοσθένης Στεφάνου του Θεοδώρου, 1965 (+2017)
 #3954.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894

6142

Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898

6143