Πατέρας:   
Ιωάννης Βροντίσης του Αντωνίου, 1798  #4676.
Μητέρα:   
Μαρία του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1808  #4677.

12345
Γεώργιος Βροντίσης (Μυλώνης) του Ιωάννη, 1839  #608.
1) Διαμαντούλα του Γεωργίου Βροντίση, 1860
 #1898.
2) Ιωάννης Βροντίσης του Γεωργίου, 1863
 #2601.
3) Μαρία του Γεωργίου Βροντίση, 1865 (+1868)
 #2602.
4) Σταμάτης Βροντίσης του Γεωργίου, 1865 (+1868)
 #2603.
5) Σταματέλος Βροντίσης του Γεωργίου, 1871
 #2604.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου,

4675

Ιωάννης Βροντίσης του Αντωνίου, 1798

4676

Μαρία του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1808

4677