12345
Δέδες, από Πειραιά  #707.
1) Μαρούσα του Δέδε από Πειραιά,
 #708.
1) Σέβη του Χαράλαμπου Φαλαγκά,
 #5646.
1) Δανάη,
 #5647.
2) Ανεζιώ του Χαράλαμπου Φαλαγκά,
 #6344.