12345
Κατίνα Βαλμά, 1900 Υψηλού  #2699.
1) Μαίρη του Ιωάννη Φαλαγκά, 1930
 #2735.
1) Χρήστος Μακρής του Ευάγγελου, 1965 (+2018)
 #5152.
2) 
 Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1931
 #2736.
1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1964
 #2739.

Tης Θεοτόκου το 1960, στο καφενείο του Ρούσσου