Πατέρας:   
Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833  #1035.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835  #1094.

12345
Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874 από Αποίκια  #1097.
1) 
 π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)
 #1133.
1) Ιπποκράτης ιερεύς Πολέμης του Ιωάννη, 1929
 #1137.
1) Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη,
 #1142.
2) Ζαννής Πολέμης του Ιωάννη, 1930 (+1990)
 #1138.
1) Ματίνα του Ζαννή Πολέμη,
 #1144.
2) Λασκαρώ του Ζαννή Πολέμη,
 #1145.
3) Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,
 #1139.
1) Λασκαρώ (Ρίτσα) του Λάμπρου Πέτσα,
 #1147.
1) Πέτρος Στεφάνου του Γεωργίου,
 #99.
2) Χρυσάνθη του Γεωργίου Στεφάνου,
 #100.
4) 
 Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,
 #1140.
1) Αλίκη του Ελευθερίου Πολέμη,
 #1149.
2) Ιωάννα του Ελευθερίου Πολέμη,
 #1150.
1) Αντιγόνη του Αντωνίου Μπεγλέρη, 2011
 #2516.
2) Μαρία του Ιπποκράτη Πολέμη, 1902
 #1134.
3) Μιχαήλ Πολέμης του Ιπποκράτη, 1904
 #1135.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου,

537

Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)

1030

Μαρούλα, 1806 (+1849)

1032

Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833

1035

Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835

1094