Πατέρας:   
Μιχαήλ Καμπάνης του Κωνσταντίνου,  #3753.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #3756.

12345
Λάζαρος Καμπάνης του Μιχαήλ, 1828  #3757.
1) Πιπίνα του Λάζαρου Καμπάνη, 1858
 #3761.
2) Μιχαήλ Καμπάνης του Λαζάρου, 1858
 #1131.
1) Λεωνίδας Καμπάνης του Μιχαήλ, 1901
 #2101.
1) Μιχαήλ Καμπάνης του Λεωνίδα, 1934 (+2019)
 #1920.
1) Ανδριανή του Μιχαήλ Καμπάνη, 1962
 #159.
2) Μιλτιάδης Καμπάνης του Λεωνίδα, 1940
 #2089.
1) Λεωνίδας Καμπάνης του Μιλτιάδη, 1966
 #2097.
3) Γιαννούλης Καμπάνης του Λεωνίδα, 1947
 #2104.
1) Δήμητρα του Γιαννούλη Καμπάνη,
 #2106.
2) Λεωνίδας Καμπάνης του Γιαννούλη,
 #2107.
3) Φαίδρα του Γιαννούλη Καμπάνη,
 #2109.
4) Ιων Καμπάνης του Γιαννούλη,
 #2110.
2) Λάζαρος Καμπάνης του Μιχαήλ, 1890 χ.α.
 #3768.
3) Μαρία του Μιχαήλ Καμπάνη, 1891 (Μαριώ Μαριώ)
 #3769.
4) Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894
 #1926.
1) Ρετζίνα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1920
 #710.
1) Μαρούσα του Αντωνίου Πολέμη,
 #712.
2) Γεωργία του Αντωνίου Πολέμη, 1939
 #713.
2) Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925 (+2018)
 #1919.
1) Ευαγγελία (Λίλα) του Νικολάου Σύμπουρα, 1949
 #1114.
2) Γεώργιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1950
 #1924.
3) Καλλιόπη (Πόπη) του Γεωργίου Σύμπουρα, 1932
 #1467.
1) 
 Δημήτρης Στεφάνου του Πέτρου, 1952
 #97.
2) 
 Γιώργης Στεφάνου του Πέτρου, 1955
 #98.
4) Αγάπη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1928
 #737.
1) Γιώργης Δαγιάσης του Μιχάλη, 1951
 #738.
2) Μαθιός Δαγιάσης του Μιχάλη, 1948
 #739.
5) Γιαννούλης ΗΠΑ Καμπάνης του Μιχαήλ, 1896
 #3770.
3) Δημήτριος Καμπάνης του Λάζαρου, 1860
 #3762.
4) Μαριγώ του Λάζαρου Καμπάνη, 1865
 #3763.
5) Μιλτιάδης Καμπάνης του Λάζαρου, 1870
 #3764.
6) Λεωνίδας Καμπάνης του Λάζαρου,
 #3765.
7) Ειρήνη του Λάζαρου Καμπάνη,
 #3766.
1) Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,
 #651.
1) 
 Ειρήνη του Γεωργίου Πολέμη, Κωνσταντινούπολη
 #653.
2) Μαριώ του Γεωργίου Πολέμη, 1894
 #654.
1) Λασκαρώ του Αντωνίου Στεφάνου, 1910
 #1502.
2) Ειρήνη του Αντωνίου Στεφάνου, 1914
 #1503.
3) Ζάννα του Αντωνίου Στεφάνου,
 #1504.
4) Διαμάντη του Αντωνίου Στεφάνου, 1922
 #1505.
5) Στεφανής Στεφάνου του Αντωνίου, 1924 (+ )
 #1510.
6) Δήμητρα του Αντωνίου Στεφάνου, 1925
 #1506.
7) Αθηνά του Αντωνίου Στεφάνου, 1928
 #1507.
8) Γεώργιος Στεφάνου του Αντωνίου, 1930
 #1511.
9) Άννα του Αντωνίου Στεφάνου, 1931
 #1509.
10) Ευαγγελία του Αντωνίου Στεφάνου, 1935
 #1512.
11) Ουρανία του Αντωνίου Στεφάνου, 1937
 #1508.
3) 
 Κατίνα του Γεωργίου Φακή, 1903
 #2830.
1) 
 Αννα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1924 (+2019)
 #2844.
4) 
 Αθηνά του Γεωργίου Φακή, 1907 (Λαλάδαινα)
 #761.
1) Αντώνης Σαρρής του Δημητρίου, 1929
 #762.
2) Πόπη του Δημητρίου Σαρρή, 1932
 #764.
3) 
 Γιώργης Σαρρής του Δημητρίου, 1934 (Ότσαλος)
 #763.
5) Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου Φακή, 1909
 #2831.
1) Μαργαρώ του Κωνσταντίνου Σαμιωτάκη, 1941
 #2817.
2) Γεώργιος Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1938
 #2837.
3) Δημήτριος (Τάκης) Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1939 (+2012)
 #2838.
6) Δημήτριος Φακής του Γεωργίου,
 #2832.
1) Γεώργιος Φακής του Δημητρίου,
 #2840.
2) Ιωάννης Φακής του Δημητρίου,
 #2841.
7) Ζάννα του Γεωργίου Φακή,
 #2833.
1) Γεώργιος Νικολόπουλος,
 #2843.
8) 
 Μιχαήλ Φακής του Γεωργίου, (+ΒΠΠ)
 #2834.
2) Γεώργιος Μπέης του Δημητρίου, 1875 (Τρίμος)
 #4267.
1) Ανδριάνα του Γεωργίου Μπέη,
 #4269.
2) Ερηνούλα του Γεωργίου Μπέη,
 #4270.
3) Μαρία του Γεωργίου Μπέη,
 #4271.
8) Νικόλαος Καμπάνης του Λάζαρου,
 #3767.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Μιχαήλ Καμπάνης του Κωνσταντίνου,

3753

Ειρήνη,

3756