12345
Ελένη του Γεωργίου Κομηνού, 1880 από Κύθηρα  #4220.
1) 
 Γεώργιος Κυρτάτος του Γεωργίου, 1901
 #4221.
1) Γιάννης Κυρτάτος του Γεωργίου, 1952
 #4224.
1) Ασημίνα του Γιάννη Κυρτάτου, 1979
 #4226.
2) Γιώργος Κυρτάτος του Γιάννη, 2000
 #4228.
3) Βαγγέλης Κυρτάτος του Γιάννη, 2004
 #4229.