12345
Κατίνα Καΐρη, από Χώρα  #5164.
1) Γιώργος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,
 #424.

Στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 11 Απριλίου 1939.