Πατέρας:   
Γεώργιος Εμπειρίκος του Λεονάρδου,  #5743.
Μητέρα:   
Χρυσώ Κουμαριανού,  #5744.

12345
Μιλτιάδης Εμπειρίκος του Γεωργίου,  #5734.
1) Γεώργιος Εμπειρίκος, 1875 (+1945)
 #5730.
1) Μόσχα Εμπειρίκου,
 #5732.
2) 
 Χαρίτων Εμπειρίκος,
 #1989.
1) Γεώργιος Εμπειρίκος,
 #5728.
2) Ιωάννης Εμπειρίκος,
 #5729.
3) Μιλτιάδης Εμπειρίκος, 1906 (+1963)
 #5733.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Μπιρίκος,

5736

Λεονάρδος Μπιρίκος (Eμπειρίκος) του Αντωνίου, 1765 (+1830)

5737

Μαρία Κουτέλη,

5738

Γεώργιος Εμπειρίκος του Λεονάρδου,

5743

Χρυσώ Κουμαριανού,

5744