Πατέρας:   
Ιωάννης Μώρος, από Άρνη  #6170.
Μητέρα:   
Αικατερίνη,  #6171.

12345
Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934  #4195.
1) Κωνσταντίνος Μώρος του Αντώνη, 1963
 #4196.
2) Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973
 #4197.
1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Μώρος,

6170

Αικατερίνη,

6171