Πατέρας:   
Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1738  #4564.

12345
Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1768 (+1843, Ιανουάριος)  #4565.
1) Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1808
 #4566.
1) Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1836
 #4569.
2) Μαρούλα του Θεοδώρου Μπαφαλούκου, 1838
 #4173.
1) Ειρήνη του Ιωάννη Χαρχαρού, 1859
 #4174.
2) Νικόλαος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1861
 #4175.
3) Θεοδωρής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1865 (+ )
 #2030.
1) Ελένη του Θεοδωρή Χαρχαρού,
 #2031.
2) - του Θεοδωρή Χαρχαρού, στην Πόλη
 #2032.
4) Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866 (Κολησομύτης)
 #4176.
1) Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893
 #4178.
2) Ιωάννης Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1897 ανάπηρος, Άγαμος
 #4179.
3) Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1902
 #1596.
4) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1911
 #4180.
5) Χρήστος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1905
 #4181.
6) Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913
 #4182.
5) Ηρακλής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1867 (+ )
 #1953.
1) 
 Ιωάννης Χαρχαρός του Ηρακλή, 1894
 #2787.
2) Αθηνά του Ηρακλή Χαρχαρού, 1896
 #4199.
3) Μαρούλα του Ηρακλή Χαρχαρού, 1901
 #4201.
4) Νικόλαος Χαρχαρός του Ηρακλή, 1903
 #2431.
6) Αντώνιος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1876
 #2047.
1) Ιωάννης Χαρχαρός του Αντωνίου, 1904 (Γιάννος)
 #2070.
2) Φωτεινή του Αντωνίου Χαρχαρού, 1914
 #2071.
3) Δημήτριος Χαρχαρός του Αντωνίου, 1908
 #1520.
3) Αντώνιος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1841
 #4570.
1) Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871
 #3914.
1) Λεονάρδος (Λούης) Μπεγλέρης του Νικολάου, 1895
 #1597.
2) Ανδριάνα του Νικολάου Μπεγλέρη,
 #3613.
3) Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911
 #3915.
4) Αντώνιος Μπεγλέρης του Νικολάου, 1905
 #3223.
2) 
 Περάκης Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1874
 #1426.
1) 
 Αντώνιος Μπαφαλούκος του Περάκη, 1904 (+ΒΠΠ)
 #1696.
2) 
 Μαριγώ του Περάκη Μπαφαλούκου, (+ )
 #4018.
3) 
 Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876
 #3439.
1) Ανδριάνα του Γεωργίου Φαλαγκά, 1904
 #891.
2) 
 Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900
 #706.
4) 
 Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1878 (Κουκής)
 #2314.
1) 
 Αντώνιος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου,
 #2327.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1738

4564