Πατέρας:   
Θρασύβουλος Ραπτάκης του Νικολάου, 1865  #4684.
Μητέρα:   
Ορσα του Αυγουστίνου Κρασερού,  #4689.

12345
Νικόλαος Ραπτάκης του Θρασύβουλου, 1895 ΗΠΑ  #4690.

Επιγραφή Ραπτάκη Επιγραφή στην Αγία Φωτεινή Επιγραφή στην Πλατεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους ευεργέτες του χωριού Επιγραφή στο γεφύρι στο Σταθμό Η Ερανική Επιτροπή της Αμαξιτής Οδού Στενιών. Ετος 1953. Τελετή θεμέλιου λίθου για το κτήριο της Ηλεκτρικής  Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη


Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823

4679

Λασκαρού, 1838

4680

Θρασύβουλος Ραπτάκης του Νικολάου, 1865

4684

Ορσα του Αυγουστίνου Κρασερού,

4689